HASŁO ROKU: „Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota” (Obj 21, 6).

 

  1 stycznia – Nowy Rok                                                            godz. 16.00

                          nabożeństwo Słowa Bożego                            mgr teol. Marta Zachraj

  6 stycznia – Święto Epifanii                                                    godz. 16.00

nabożeństwo Słowa Bożego                              ks. dr Dariusz Chwastek

 

  7 stycznia – 1. Niedziela po Epifanii                                     godz. 10.00

                         nabożeństwo komunijne                                    ks. dr Dariusz Chwastek

 

14 stycznia – 2. Niedziela po Epifanii                                    godz. 10.00

  nabożeństwo komunijne                                   ks. dr Dariusz Chwastek

 

21 stycznia – Ostatnia Niedziela po Epifanii                        godz. 10.00

nabożeństwo komunijne                                   ks. dr Włodzimierz Nast

 

28 stycznia – 3. Niedziela przed Postem                              godz. 10.00

                         nabożeństwo komunijne                                    ks. dr Dariusz Chwastek

 

     4 lutego – 2. Niedziela przed Postem                                           godz. 10.00

                        nabożeństwo komunijne                                     mgr teol. Marta Zachraj

  1. dr Dariusz Chwastek