Przed laty wysłużone drzwi do kościoła zaczęły osiadać i coraz trudniej się otwierały. Podcięcie ich dolnej krawędzi pomogło na jakiś czas, ale nadszedł moment, w którym musieliśmy je wymienić na nowe. Jednak szkoda nam było pozbywać się starych, drewnianych skrzydeł, które służyły tyle lat. Ówczesny proboszcz ś.p. ks. Adam Pilch zaproponował, by umieścić je na prowizorycznym stelażu przy siatce ogrodzeniowej na tyłach pobliskiego przystanku autobusowego. Tak oto służyły jeszcze jakiś czas intrygując przechodniów przybitymi do nich 95 tezami ks. doktora Marcina Lutra.

Chcieliśmy godnie uczcić 500 lat Reformacji. Pomysłów było wiele, ale były to propozycje dające może i ciekawe efekty, ale na kilka tygodni. A zależało nam, by było to coś trwałego, co pozwoli nie tylko uczcić tak doniosły jubileusz, jakim jest 500-lecie Reformacji, ale też wyróżnić się naszej ewangelickiej Parafii w stołecznej Warszawie.
Pomysł wybudowania „Bramy Jubileuszowej” zaproponowany przez p. Małgorzatę Weigle spotkał się z aprobatą Rady Parafialnej oraz Komitetu Parafialnego. Znając Małgosi projekt pięknej podłogi w kościele, doświadczenie i szczególne poczucie piękna, z radością i entuzjazmem przystaliśmy na projekt, zilustrowany ciekawą wizualizacją. Początkowo „Brama” miała znajdować się w pobliżu przystanku autobusowego. Projekt ewoluował. Przebudowa wjazdu na teren parafii (projektu p. inż. Pawła Junga) okazała się koniecznością. Objęła również furtkę, chodnik oraz fragment terenu zielonego. Nowy obiekt wkomponowany został w planowane nowe ogrodzenie, dając piękną i unikatową instalację. Szklana tafla „Bramy” znajdująca się w osi podłużnej kościoła daje symboliczny efekt spojrzenia na kościół (i na Kościół) z perspektywy Reformacji.
W środę 4 października 2017 r. około godz. 18.00 odbyło się uroczyste odsłonięcie „Bramy Jubileuszowej 500-lecia Reformacji” poprzedzone godzinną uroczystością w kościele.Rozpoczął ją prezes Rady Parafialnej Paweł Niemczyk witając przybyłych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Kościołów warszawskich, władz dzielnicy i miasta, organizacji związanych z Kościołami protestanckimi. Słowo wprowadzenia i okolicznościową modlitwę poprowadził proboszcz parafii ks. dr Dariusz Chwastek. Następnie zabrali głos: zwierzchnik Diecezji Warszawskiej JE ks. bp Jan Cieślar oraz ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce JE Rolf Nikel. Dr Jerzy Sojka z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej przedstawił krótki wykład na temat symboliki tekstów biblijnych i reformacyjnych, stanowiących kluczowy element „Bramy Jubileuszowej” . Teksty te możemy śmiało nazwać filarami ewangelicyzmu. Uroczystość została wzbogacona trzema pieśniami chóru (autorem tekstów dwóch z nich jest ks. dr Marcin Luter) pod dyrekcją p. Katarzyny Folgart oraz preludium i postludium w wykonaniu p. Emilii Dziubińskiej (organy) i p. Mariusza Niepiekło (trąbka).
Następnie obecni przeszli pod „Bramę”, gdzie w świetle reflektorów uroczystego odsłonięcia instalacji dokonali wspólnie: JE Ambasador Rolf Nikel, JE bp Jan Cieślar, ks. dr Dariusz Chwastek oraz Małgorzata Weigle. Aktowi temu towarzyszyło bicie dzwonów, po czym obecni przy akompaniamencie trąbki odśpiewali hymn „Warownym Grodem”. W domu parafialnym na uczestników uroczystości czekał okolicznościowy toast serwowany przez młodzież oraz słodki poczęstunek przygotowany przez Koło Pań. Nie zabrakło również księgi pamiątkowej, do której wpisało się wielu gości. Wśród nich, oprócz osób odsłaniających m.in. zastępca Burmistrza Dzielnicy Mokotów pan Jan Ozimek, kierownik Wydziału Kultury Ambasady RFN, pan Fried Nielsen, pani Maria Albers, była pracownik Wydziału Kultury, Bp senior Kościoła Ewangelicko-Reformowanego Zdzisław Tranda, liczna delegacja Rady i parafian Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy, Parafii Ewangelicko-Reformowanej, Dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej ks. dr Grzegorz Giemza, przedstawiciele zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia „Nasze Łomianki” i wielu innych.
W kościele obecni mogli obejrzeć interesującą i unikatową wystawę „Historia Reformacji Monetami Pisana” oraz wybrane fragmenty prezentowanych już wcześniej trzech wystaw autorstwa p. Marii Kaucz i p. Jacka Malinowskiego na temat ewangelików nowodworskich, pastora Roberta Nitschmanna i fotografa Juressa.
Uczestnicy uroczystości otrzymali specjalnie wydaną pamiątkową broszurę informacyjną dotyczącą „Bramy Jubileuszowej 500 lat Reformacji”. Całość uroczystości nagrywana była dzięki uprzejmości ks. Krzysztofa Ołdakowskiego i red. Marcina Witana przez Redakcję Audycji Religijnych Polskiego Radia. Przewidywany termin emisji to 11 listopada 2017 r.
Dziękujemy Wydziałowi Kultury Ambasady Republiki Federalnej Niemiec za istotne wsparcie finansowe naszego przedsięwzięcia, a szczególne podziękowania kierujemy do naszych Drogich Parafian i Sympatyków, dzięki których ofiarności i ogromnemu zaangażowaniu został zrealizowany ten projekt. Mamy też nadzieję, że „Brama Jubileuszowa” stanie się chętnie odwiedzanym punktem na mapie Warszawy.

Jolanta Janowska