6. Niedziela pasyjna – Palmowa

Hasło tygodniaMusi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny (J 3, 14-15).

1.) Najbliższe nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Św. odbędzie się w Wielki Czwartek 13 kwietnia br. o godz. 17.30. 

2.) Wielki Piątek 14 kwietnia odbędą się dwa nabożeństwa spowiednio-komunijne: pierwsze rozpocznie się o godz. 10.00, a drugie o godz. 17.00. W trakcie drugiego nabożeństwa wystąpi nasz chór parafialny. 

W Wielkanoc 16 kwietnia nabożeństwo spowiedno-komunijne odbędzie się o 10:00.

Serdecznie zapraszam.

3.) W poniedziałek 10 kwietnia o godz. 17.30 odbędzie się spotkanie członków i sympatyków byłego Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Ewangelickiej (SPME). Zapraszam w imieniu organizatorów.

4.) W Wielkim Tygodniu nie odbędą się lekcje religii dla dzieci i młodzieży ani próba chóru parafialnego!

5.) Zachęcamy do wzięcia udziału w Ewangelickich Dniach Kościoła, które odbędą się w dniach od 15 do 18 czerwca 2017 r. w pięciu miastach Śląska Cieszyńskiego: Ustroniu, Wiśle, Cieszynie, Czeskim Cieszynie, Bielsku-Białej. Ideą tego spotkania jest wspólne świętowanie obchodów 500-lecia Reformacji i budowanie wspólnoty między luteranami z różnych regionów naszego kraju. Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie się do 11 kwietnia br. do kancelarii parafialnej lub bezpośrednio do Pani Marty Zachraj drogą mailową: marta.zachraj@gmail.com. Koszt pobytu na miejscu wynosi 70 zł. Koszty dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Zakwaterowanie gwarantują współwyznawcy z Diecezji Cieszyńskiej.

6.) W niedzielę 23 kwietnia o godz. 11.30, a więc tuż po zakończeniu nabożeństwa w kościele odbędzie się wernisaż wystawy ukazującej sylwetkę i prace M. J. Juresa – żydowskiego fotografa przedwojennej społeczności ewangelickiej Nowego Dworu i okolic. Pomysłodawczynią wystawy i jej głównym organizatorem jest Pani Maria Kaucz.

7.) Dzisiaj kończymy charytatywną akcję pt. „Skarbonka Diakonijna”. Zebrane środki zostaną przeznaczone na leczenie i rehabilitację osób starszych, zakup leków oraz wszelkie wsparcie w zależności od potrzeb.

Swoje skarbonki proszę przekazywać do kancelarii parafialnej. Nawet najmniejszy dar złożony do skarbonki ma wielką wartość!

W imieniu organizatorów z serca dziękuję za włączenie w tę akcję diakonijną!

8.) Ponadto, polecam bieżący nr „Zwiastuna Ewangelickiego” oraz inne czasopisma i publikacje książkowe, które znajdują się w punkcie z literaturą przy wyjściu z kościoła.

9.) Jest czas na składanie deklaracji podatkowych w Urzędach Skarbowych oraz przekazywania 1 % na jakiś konkretny, wybrany cel.

W tym roku ponownie chciałbym zachęcić do przekazania 1% na rzecz pracy diakonijnej w naszej Parafii.

Żeby jednak 1 % z Państwa podatków trafił do naszej diakonii parafialnej, niezbędne będzie wpisanie w swoim formularzu zeznania podatkowego nr KRS organu prowadzącego, który posiada status organizacji pożytku publicznego. W naszym przypadku to nr 0000260697 Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Zaś w  w rubryce „Informacje uzupełniające” należy wpisać słowa: Diakonia Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie.

Szczegółowe informacje na ten temat są zawarte w specjalnej ulotce, którą można pobrać przy wyjściu z kościoła lub w domu parafialnym.

10.) W związku z rozpoczętymi pracami budowlanymi przy wjedzie na teren Parafii, których częścią będzie instalacja tzw. „Bramy Jubileuszowej” nawiązującej do 500-lecia Reformacji, trwa akcja rozprowadzania pamiątkowych cegiełek – szklanych i drukowanych – oraz zakładek do książek. Proponowane nominały cegiełek to 20, 50 i 100 złotych. Dla osób chcących wesprzeć naszą inicjatywę większą sumą przewidzieliśmy specjalną „złotą” edycję.

Cegiełki dostępne są w kancelarii parafialnej. Można również dokonywać wpłat na konto parafii konto nr 51 1020 1068 0000 1802 0000 0315. W tytule wpłaty prosimy wpisać słowo „BRAMA”.

Już teraz z serca dziękuję tym osobom – parafianom i sympatykom naszej Parafii – które zainteresowały się projektem i postanowiły go wesprzeć finansowo!

 

ks. dr Dariusz Chwastek