L.dz.36/O9                                                                     Warszawa, dnia 7 czerwca 2009 r.

Prezes Synodu
Kościoła E-A w RP
ks. Jerzy Samiec
ul. Miodowa 21
Warszawa

APEL


Członkowie Komitetu Parafialnego i Rady Parafialnej Parafii E-A Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, zaniepokojeni wydarzeniami ostatnich kilku miesięcy w naszym Kościele i decyzjami, jakie w związku z nimi zapadły, zwracamy się do wszystkich członków Synodu naszego Kościoła o poparcie naszego apelu.

 

Zgodnie z oceną Komisji Historycznej, Zwierzchnik naszego Kościoła uznany został winnym współpracy z SB na szkodę Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Polsce.

 

W wyniku głosowania w czasie wiosennej sesji Synodu nie uzyskał votum zaufania dla sprawowania swej służby. Wobec tych faktów trudno się zgodzić z decyzją, na mocy której będzie pełnił funkcję Biskupa Kościoła jeszcze przez osiem miesięcy!

 

Służba duchownego związana jest z realizacją określonych zadań duszpasterskich, wymagających zaufania, szacunku a przede wszystkim umiłowania bliźniego. Przez kilka najbliższych miesięcy nad sprawnym funkcjonowaniem Kościoła oraz właściwym i odpowiedzialnym wykonywaniem służby duchownych czuwał będzie Zwierzchnik, który nie uzyskał mandatu zaufania najwyższej reprezentacji naszego Kościoła. Takiego stanu rzeczy nie potrafimy zaakceptować!

 

Aktualna sytuacja budzi wiele emocji wśród współwyznawców. Ostatnia decyzja dotycząca nieprzedłużenia kadencji Biskupa Wojskowego, bez podania jej uzasadnienia wywołuje zażenowanie. Luteranie, którzy w Polsce stanowią niewielki procent na mapie religijnej kraju, zawsze utożsamiani byli, są i mamy nadzieję, że nadal będą, z sumiennością, uczciwością, odpowiedzialnością , a przede wszystkim umiłowaniem Prawdy, która pozwała wyznawać winy i ma nadzieję na przebaczenie.

 

Stworzony precedens na pewno został dostrzeżony nie tylko wśród innych wyznań w kraju, ale  i w Europie. Nie oczekujmy wobec takiej postawy szacunku!

 

W imieniu Parafian Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie apelujemy do wszystkich członków Synodu XII kadencji o zwołanie w jak najkrótszym terminie nadzwyczajnej sesji, podczas której podjęte zostaną decyzje zmierzające do odwołania urzędującego Zwierzchnika naszego Kościoła, przywrócenia porządku oraz klarownej organizacji w Kościele.