Druga Niedziela po Epifanii 

Hasło tygodnia:

Zakon został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa(J 1, 17).

 

1.) Najbliższe nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Św. odbędzie się za tydzień, 21 stycznia, o godz. 10.00. Serdecznie zapraszam.

2.) W poniedziałek 15 stycznia br. o godz. 17.30 w sali parafialnej przy ul. Kredytowej 4 odbędzie się zebranie warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego.

Gościem spotkania będzie pani dr Ewa Jóźwiak, prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego i autorka książki „Sachsowie – Polacy z wyboru”, która przedstawia proces polonizacji na przykładzie czterech pokoleń pastorów w rodzinie Sachsów. Spotkania warszawskiego oddziału PTEw mają charakter otwarty. Zapraszam w imieniu organizatorów.

3.) W związku z trwającymi feriami zimowymi w okresie dwóch najbliższych tygodni nie będą się odbywać zarówno lekcje religii dla dzieci i młodzieży, spotkania dla młodzieży szkolnej i studenckiej, jak i próby chóru parafialnego.

4.) Ponadto, w czwartek 18 stycznia rozpoczyna się doroczny Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Program warszawskiego tygodnia powszechnej modlitwy znajduje się TUTAJ.

5.) Sprawozdawcze wspólne zebranie Komitetu Parafialnego i Rady Parafialnej odbędzie się w środę 14 lutego o godz. 17.30.

6.) Zachęcam do prenumeraty „Zwiastuna Ewangelickiego“ w 2018 roku. Osoby chętne mogą zgłosić się kancelarii parafialnej lub bezpośrednio w punkcie z literaturą i uiścić opłatę.

7.) W punkcie z literaturą przy wyjściu z kościoła nadal są do nabycia Kalendarze Ewangelickie w postaci książkowej oraz przewodnik po czytaniach biblijnych na cały rok 2018Z Biblią na co dzień. Polecam te wydawnictwa uwadze Zboru.

8.) W imieniu Rady Parafialnej uprzejmie proszę parafian, którzy jeszcze tego nie uczynili, o uregulowanie zaległych składek parafialnych za rok 2017 w terminie do dnia 30 stycznia 2018 roku. Zgodnie z obowiązującymi zapisami Regulaminu Parafialnego, opóźnienie we wpłacie składki za dany rok powoduje utratę biernego prawa wyborczego na kolejne 3 lata (2018-2020), a utratę prawa głosu i czynnego prawa wyborczego w bieżącym roku. Składkę kościelną można uiścić gotówką w kancelarii parafialnej lub przelewem na konto parafii: 51 1020 1068 0000 1802 0000 0315.

Jednocześnie Rada Parafialna bardzo dziękuje wszystkim osobom, które już uregulowały swoje składki kościelne za miniony rok!

 

 

 

  1. dr Dariusz Chwastek