Siostry i bracia w Jezusie Chrystusie!

Wraz z Wielkim Tygodniem wkroczyliśmy w niezwykły okres naszej wiary. Te niezwykłe dni stanowią święty czas, w którym Jezus Chrystus poprzez swoją mękę, śmierć i Zmartwychwstanie na nowo chce nas poruszyć i wypełnić swoją Miłością.

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego wszystkim Czytelnikom pragniemy przekazać życzenia głębokiej radości z przeżywania tajemnicy Wielkanocy, a także wewnętrznego pokoju i niezachwianej nadziei, które wypływają ze społeczności z Żywym Panem i Zbawicielem – On niechaj towarzyszy nam w naszej codzienności, rozprasza wszelkie troski i niepokoje życia oraz nadaje sens naszym życiowym wysiłkom.

Z radosnym Alleluja pozostają

ks. dr Dariusz Chwastek, proboszcz  oraz Paweł Niemczyk, prezes Rady Parafialnej

Warszawa, Wielkanoc A.D. 2017

christrisen