Ogłoszenia, 27 listopada 2016

Pierwsza Niedziela w Adwencie  

Hasło tygodnia:

Oto twój Król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski (Za 9, 9).

Czytaj dalej

Plan spotkań w grudniu 2016

Wyborcze Zgromadzenie Parafialne – niedziela 4 grudnia – bezpośrednio po nabożeństwie.

Adwentówka „Ewangardowa” – sobota 3 grudnia – godz. 16.00.

Próby chóru parafialnego – we wtorki: 6, 13 i 20 grudnia – godz. 18.15.

Adwentowe spotkanie Koła Pań i Koła Seniorów – środa 7 grudnia – godz. 17.00.

Spotkania młodzieży licealnej i studenckiej – w piątki: 2, 9, 16 grudnia – godz. 18.00.

Spotkanie adwentowe dla wszystkich Parafian – niedziela: 11 grudnia – sala parafialna – bezpośrednio po nabożeństwie.

Adwentowe spotkanie członków i sympatyków byłego SPME – poniedziałek 12 grudnia – godz. 17.30.

Spotkanie dla osób zainteresowanych ewangelicyzmem – środa 14 grudnia – godz. 18.00.

Spotkanie Warszawskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej – środa 21 grudnia – godz. 16.00.

Prezentacja i promocja ostatniego tomu Biblii Ekumenicznej – „Stary Testament. Księgi Prorockie” – piątek 9 grudnia 2016 r. – godz. 18.30. Organizator: Towarzystwo Biblijne w Polsce i Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie.

Plan nabożeństw w grudniu 2016

Hasło miesiąca: „Dusza moja oczekuje Pana, tęskniej niż stróże poranku”

(Ps 130, 6).

Czytaj dalej

Lista kandydatów na delegatów do Synodu

Rada Parafialna naszej Parafii zgodnie z obowiązującymi przepisami zatwierdziła listę zgłoszonych kandydatów na delegatów do Synodu Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Wyborcze Zgromadzenie Parafialne dokona wyboru 5 delegatów naszej Parafii w dniu 4 grudnia 2016 r. bezpośrednio po nabożeństwie.
Poniżej lista kandydatów, sporządzona według kolejności alfabetycznej
1. Emilia Dziubińska
2. Adam Golański
3. Paweł Jung
4. Paweł Krysiński
5. Jerzy Rdzanek
6. Piotr Stolarski
7. Urszula Tomaszewska

Ogłoszenia, 20 listopada 2016

Ostatnia Niedziela Roku Kościelnego

Hasło tygodnia:

Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone (Łk 12, 35). 

Czytaj dalej

Ogłoszenia, 13 listopada 2016

Przedostatnia niedziela Roku Kościelnego

Hasło tygodnia:

„Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe” (2 Kor 5, 10).

Czytaj dalej

Ogłoszenia, 6 listopada 2016

3. Niedziela przed końcem Roku Kościelnego

Hasło tygodnia:

„Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia” (2 Kor 6, 2b).

Czytaj dalej

Ogłoszenia, 30 października 2016

23. Niedziela po Trójcy Świętej

Hasło tygodnia:

„Król królów, Pan panów, jedyny, który ma nieśmiertelność, Jemu niech będzie cześć i moc wieczna” (1 Tm 15b. 16).

Czytaj dalej

Plan spotkań w listopadzie 2016

Wspólne spotkanie Koła Pań i Koła Seniorów – środa 2 listopada – godz. 16.30.

Spotkanie byłych członków i sympatyków SPME – poniedziałek 14 listopada – godz. 17.30.

Zebranie Rady Parafialnej – 16 listopada – godz. 18.00.

Spotkanie dla osób zainteresowanych ewangelicyzmem – środa 23 listopada – godz. 18.00.

Próby chóru parafialnego – we wtorki: 8, 15, 22 i 29 listopada.

Spotkania biblijne – w czwartki: 3, 10, 17 i 24 listopada – godz. 17.00.

Spotkania młodzieży licealnej i studenckiej – w piątki: 4, 18 i 26 października – godz. 18.00.

Koło Pań zaprasza na loterię fantową, która odbędzie się w niedzielę 27 listopada bezpośrednio po nabożeństwie.

Wyborcze Zgromadzenie Parafialne – niedziela 4 grudnia – bezpośrednio po nabożeństwie.

Plan nabożeństw w listopadzie 2016

Hasło miesiąca: „Mamy słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach” (2 P 1, 19).

Czytaj dalej

« Poprzednie artykuły