Ogłoszenia, 7 lutego 2016

Niedziela przedpostna – Estomihi

 Hasło tygodnia:

„Oto idziemy do Jerozolimy, i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym” (Łk 18, 31).

Czytaj dalej

Plan spotkań w lutym 2016

Wspólne spotkanie Koła Pań i Koła Seniorów – środa 3 lutego – godz. 16.30.

Spotkanie byłych członków i sympatyków SPME – poniedziałek 8 lutego – godz. 17.30.

Spotkanie dla osób zainteresowanych ewangelicyzmem – poniedziałek, 15 lutego – godz. 18.00.

Próby chóru parafialnego – wtorki: 16 i 23 lutego – godz. 18.15.

Spotkanie Warszawskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej – środa 17 lutego – godz. 16.00.

Zebranie Rady Parafialnej – środa 17 lutego – godz. 18.30.

Wspólne posiedzenie Komitetu Parafialnego i Rady Parafialnej – środa 24 lutego – godz. 17.30.

W poniedziałek 1 lutego 2016 r. o godz. 18.00 Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Trójcy (pl. Małachowskiego 1) zaprasza na nabożeństwo ekumeniczne.

Plan nabożeństw w lutym 2016

Hasło miesiąca: „Gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia” (Mk 11, 25).

Czytaj dalej

Ogłoszenia, 31 stycznia 2016

2. niedziela przez Postem – Sexagesimae

 Hasło tygodnia:

„Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych”

                                                                                                           (Hbr 3, 15).
Czytaj dalej

Styczniowy numer biuletynu

Drodzy Czytelnicy,

zapraszamy do lektury najnowszego, styczniowego biuletynu „Nasza Parafia”.

Czytaj dalej

Ogłoszenia, 24 stycznia 2016

3. niedziela przez Postem – Septuagesimae

Hasło tygodnia:

„Nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz! Nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błaganie przed Twoje oblicze, lecz dla obfitego Twojego miłosierdzia” (Dn 9, 18).

Czytaj dalej

Ogłoszenia, 17 stycznia 2015

Hasło tygodnia:

„Nad Tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się na tobą” (Iz 60, 2). 

Czytaj dalej

Ogłoszenia, 10 stycznia 2015

1. Niedziela po Epifanii – Święto Chrztu Pańskiego

 Hasło tygodnia:

„Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi” (Rz 8, 14).

Czytaj dalej

Plan spotkań w styczniu 2016

Próba chóru parafialnego – wtorki: 5, 12, 19, 26 – godz. 18.15.

Spotkanie członków i sympatyków byłego SPME – 11 stycznia – godz. 17.30.

Wspólne Spotkanie Koła Pań i Koła Seniorów – środa 13 stycznia – godz. 16.30.

Zebranie Rady Parafialnej – środa 13 stycznia – godz. 18.30.

Spotkania biblijne – w czwartki: 7, 14, 21 i 28 stycznia – godz. 17.00.

Spotkanie Warszawskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej – środa, 20 stycznia – 16.00.

Spotkanie dla osób zainteresowanych ewangelicyzmem – poniedziałek 18 stycznia – godz. 18.00.

W poniedziałek 4 stycznia 2015 r. o godz. 18.00 Parafia Ewangelicko-Reformowana (Al. Solidarności 76a) zaprasza na nabożeństwo ekumeniczne.

Konkurs biblijny SOLA SCRIPTURA – etap diecezjalny – sobota 9 stycznia – godz. 11.00. Parafia ewangelicko-augsburska Św. Trójcy w Warszawie (ul. Kredytowa 4).

Plan nabożeństw w styczniu 2016

Hasło miesiąca: „Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości” (2 Tm 1, 7).

Czytaj dalej

« Poprzednie artykuły