Ogłoszenia, 2 sierpnia 2015

9. niedziela po Trójcy Świętej

Hasło tygodnia:

„Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać” (Łk 12, 48). 

Czytaj dalej

Plan spotkań w sierpniu 2015

Spotkanie Koła Pań – środa 5 sierpnia – godz. 17.00.

Spotkanie byłych członków i sympatyków SPME – poniedziałek 10 sierpnia – godz. 17.30.

Spotkanie Koła Seniorów – środa 12 sierpnia – godz. 16.00.

Nabożeństwa w sierpniu 2015

Hasło miesiąca: „Jezus Chrystus mówi: Bądźcie roztropni jak węże i niewinni jak gołębice” (Mt 10, 16).

Czytaj dalej

Ogłoszenia, 26 lipca 2015

8. niedziela po Trójcy Świętej

Hasło tygodnia:

„Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda” (Ef 5, 8. 9).

Czytaj dalej

Ogłoszenia, 19 lipca 2015

7. niedziela po Trójcy Świętej

Hasło tygodnia:

„Postępujcie jak dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda.” (Ef 5:8-9).

Czytaj dalej

Ogłoszenia, 12 lipca 2015

6. niedziela po Trójcy Świętej

 Hasło tygodnia:

„Tak mówi Pan, który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem – moim jesteś!”
(Iz 43, 1).

Czytaj dalej

Ogłoszenia, 5 lipca 2015

5. niedziela po Trójcy Świętej

 Hasło tygodnia: „Łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar” (Ef 2, 8).

Czytaj dalej

Plan spotkań w lipcu 2015

Spotkanie Koła Pań – środa 1 lipca – godz. 17.00.

Spotkanie byłych członków i sympatyków SPME – poniedziałek 6 lipca – godz. 17.30.

Spotkanie Koła Seniorów – środa 8 lipca – godz. 16.00.

Zebranie Rady Parafialnej – wtorek 14 lipca – godz. 17.00.

Nabożeństwa w lipcu 2015

Hasło miesiąca: „Niechaj więc mowa wasza będzie: Tak – tak, nie – nie, bo co ponadto jest, to jest od złego” (Mt 5, 37).

Czytaj dalej

Ogłoszenia, 28 czerwca 2015

4. niedziela po Trójcy Świętej

Hasło tygodnia: Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy” (Ga 6, 2).

Czytaj dalej

« Poprzednie artykuły